Những nền tảng của tương lai


Việc kinh doanh là lẽ tất yếu của cuộc sống. Nó là nguồn để tạo ra tiền của cải, vật chất để cuộc sống trở nên hạnh phúc. Trong tất cả chúng ta không có ai là không có tiền, ít nhiều tùy thuộc vào hoàn cảnh sống giàu hay nghèo, sang hèn. Bất cứ công việc gì trong chúng ta làm đều có sự chuyển đổi thể lệ.

Chính vì thế trong chúng ta muốn thành công trong công việc gì đó thì điều đầu tiên chúng ta để làm được không nhất thiết là phải có kiến thức trường học, không nhất thiết phải vào ban ngành nào đó. Tuy nhiên  bất cứ ngành nghề nào hay cá nhân của con người để đạt được thành công thì chúng ta có một thứ không thể thiếu được đó là kiến thức, (kiến thức hay còn gọi là sản phẩm số).

Trong xã hội của chúng ta luôn khát khao để tìm kiếm những nhân tài từ thể thao, nghệ thuật, chính trị, kinh doanh, những nhà môi trường, khoa học, văn học.... và tất cả các ngành đều có những con người xuất chúng. Điều đầu tiên để chúng ta được thấy trong tất cả những con người được vinh danh họ đều có sự cống hiến và nỗ lực hết mình cho xã hội. Tất cả những con người đó đều có sự đam mê và kiên nhẫn trong công việc của bản thân.Nền tảng trong cuộc sống của chúng ta không có ai là không cần tới tiền, giá trị của tất cả mọi công việc đều được đổi ra bằng thể lệ của vật chất. Chính vì vậy chúng ta không thể phủ nhận được một điều rằng trong cuộc sống của chúng ta luôn có sự chuyển đổi. Chuyển đổi bằng vật chất lấy công sức tương đương với sự chuyển đổi bằng công sức lấy vật chất.

Mọi ngành nghề trong cuộc sống của chúng ta so với mức tiền lương đều xứng đáng với thể lệ và khối lượng công việc chọn lựa. Ta không thể nói rằng một quản lý trong công ty vừa nhàn mà lương lại cao, hay một giám đốc cả ngày rong chơi mà vẫn có tiền, theo cách nhìn cơ bản của cuộc sống là như vậy và chúng ta thường hay nói đó là số người nhàn hạ. là tại số giàu. Tuy nhiên một lúc để điều hành cả một trăm con người, một lúc để điều hành cả một hệ thống công việc thì nó thực sự yêu cầu không ai cũng có thể làm được.Leave a Reply